Dit cijfer staat bovenaan. (3)

Dit cijfer staat bovenaan. (3)

In de Nederlandse taal gebruiken we twee verschillende schrijfwijzen voor cijfers die bovenaan staan:

  • Superscript is een typografische term die verwijst naar het plaatsen van een teken boven het basislijnniveau. Superscript-tekens worden vaak gebruikt om exponenten, voetnoten en andere secundaire informatie aan te duiden.
  • Exponenten zijn een wiskundige term die verwijst naar een getal dat boven een ander getal staat. Exponenten worden vaak gebruikt om vermenigvuldigingen aan te duiden.

Voorbeelden

  • 10^2 = 100 (exponent)
  • H2O (superscript)
  • 1/2 (superscript)
  • 1e eeuw (superscript)

In de praktijk

In de Nederlandse taal worden superscript-cijfers het meest gebruikt om exponenten, voetnoten en andere secundaire informatie aan te duiden. Exponenten worden vaak gebruikt om vermenigvuldigingen aan te duiden.

Sneltoetsen

Om een superscript-cijfer in te voegen, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

  • Windows: Ctrl + Shift + +
  • Mac: Cmd + Shift + +

Om een exponent-cijfer in te voegen, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

  • Windows: Ctrl + Shift + ^
  • Mac: Cmd + Shift + ^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *