Zo geheimzinnig als een kronkelredenering 9 letters

In de Nederlandse taal kennen we vele spreekwoorden en uitdrukkingen die soms verwarring kunnen zaaien bij zowel taalkundigen als bij het grote publiek. Een dergelijke uitdrukking die recent de aandacht heeft getrokken, is “Zo geheimzijnzig als een kronkelredenering”.

Wat betekent de uitdrukking?

“Zo geheimzinnig als een kronkelredenering” is een Nederlandse uitdrukking die wordt gebruikt om iets aan te duiden dat moeilijk te begrijpen is, ofwel door onduidelijkheid, onlogica of inconsistentie. In veel gevallen heeft dit betrekking op verbale uitspraken of geschreven teksten.

Waar wordt het voor gebruikt?

De uitdrukking wordt toegepast in diverse contexten:

  • Politiek: Politici die complexe of ontwijkende taal gebruiken om kritiek te ontwijken of hun standpunten te verdedigen.
  • Media: Complottheorieën of nieuwsberichten met ongegronde of vage beweringen.
  • Dagelijks Leven: Situaties waarin personen onbegrijpelijke verklaringen afleggen of handelingen verrichten die moeilijk te volgen zijn.

Voorbeelden in actueel gebruik

In recente politieke debatten is opgemerkt dat sommige politici zich bedienen van dergelijk taalgebruik. Zo werd bijvoorbeeld de verdediging van een controversieel wetsvoorstel gekenmerkt door wat critici omschreven als “een kronkelredenering”. Stemmers uitten hun frustratie over de ondoorzichtigheid van de argumentatie.

Bij de analyse van diverse complottheorieën die circuleren op sociale media, werd de uitdrukking eveneens gebruikt. Dergelijke theorieën kunnen zo ongefundeerd en obscuur zijn dat de gemiddelde lezer ze als “geheimzinnig” kan ervaren.

Conclusie

De uitdrukking “Zo geheimzinnig als een kronkelredenering” blijft een relevante manier om de vaak ingewikkelde en verwarrende communicatie die men in het dagelijks leven kan tegenkomen, te beschrijven. Of het nu gaat om de politiek, de media, of alledaagse interacties, het belang van duidelijke communicatie wordt des te meer benadrukt door het veelvuldig gebruik van deze spreekwoordelijke zinsnede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *