Zijn twee gelijke magneetpolen (10)

Nee, twee gelijke magneetpolen stoten elkaar af. Dit is te wijten aan de manier waarop magneten werken. Magneten hebben twee polen, een noordpool en een zuidpool. De noordpool van een magneet is altijd aangetrokken tot de zuidpool van een andere magneet. Twee noordpolen of twee zuidpolen, daarentegen, stoten elkaar af.

 

Dit is omdat magneten gemaakt zijn van magnetische deeltjes. Deze deeltjes hebben allemaal een klein magnetisch veld. Als twee magneten elkaar naderen, zullen de magnetische velden van de deeltjes in elkaar botsen. Als de polen van de magneten ongelijk zijn, zullen de magnetische velden elkaar versterken. Dit leidt tot een aantrekkingskracht. Als de polen van de magneten echter gelijk zijn, zullen de magnetische velden elkaar verzwakken. Dit leidt tot een afstoting.

De afstotingskracht tussen twee gelijke magneetpolen is evenredig met het product van de sterktes van de magneten en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen de polen. Dit betekent dat de kracht groter wordt naarmate de magneten sterker worden en naarmate de polen dichter bij elkaar komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *