Wie klom in een bonenstaak om een reus te bestelen? (4)

Antwoord

In het sprookje “Jack en de bonenstaak” is de protagonist Jack. Hij is een jonge man die met zijn weduwe moeder in een arm huis woont. Op een dag vindt Jack een magische boon die tot aan de hemel reikt. Jack klimt in de boonstam en komt terecht in een land van reuzen. Daar steelt hij een gouden ei, een gouden klok en een gouden hamer van de reus. De reus achtervolgt Jack, maar Jack weet te ontsnappen door de boonstam om te hakken. De reus valt van de stam en komt om. Jack en zijn moeder worden rijk en leven nog lang en gelukkig.

Uitleg

In het professionele antwoord zijn de volgende technische termen en formele stijlen gebruikt:

 • Protagonist: De hoofdpersoon in een verhaal.
 • Jonge man: Een man van ongeveer 18 tot 30 jaar oud.
 • Weduwe moeder: Een vrouw die haar man is verloren.
 • Arm huis: Een huis dat niet veel geld heeft gekost om te bouwen.
 • Magische boon: Een boon met magische krachten.
 • Hemel: De bovenste laag van de atmosfeer.
 • Boonstam: De stam van een boonplant.
 • Land van reuzen: Een fictief land waar reuzen wonen.
 • Stelen: Iets zonder toestemming van de eigenaar nemen.
 • Reus: Een zeer groot mens of monster.
 • Achtervolgen: Iemand of iets in de voetsporen treden.
 • Ontsnappen: Vermijden om gevangen te worden.
 • Omhakken: Met een bijl in tweeën snijden.
 • Komt om: Sterft.
 • Rijk: Heeft veel geld.
 • Leven nog lang en gelukkig: Een spreekwoordelijke uitdrukking die betekent dat iemand een gelukkig leven leidt.

Deze termen en stijlen maken het antwoord professioneler doordat ze een duidelijker en beknopter beeld geven van het verhaal. Ze zijn ook meer objectief en minder subjectief dan de termen en stijlen die in het oorspronkelijke antwoord werden gebruikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *