Welke taal lees je van links naar rechts? Hebreeuws, Arabisch of Thais? (?)

Recente studies en historische inzichten bieden nieuwe verklaringen voor de richting waarin verschillende talen worden gelezen en geschreven. Een interessante vraag is welke talen van links naar rechts worden gelezen, zoals bijvoorbeeld Nederlands en Engels, en welke van rechts naar links, zoals Arabisch en Hebreeuws.

Van steen tablet naar papier: de evolutie van schrijfrichting

Een breed geaccepteerde theorie suggereert dat de oorspronkelijke schrijfmaterialen een cruciale rol speelden in het vaststellen van de schrijfrichting. Oude talen die duizenden jaren terug gaan, zoals het Aramees – de voorloper van zowel het Hebreeuws als het Arabisch – werden vaak gebeiteld in stenen tabletten. Beitelende schrijvers hielden doorgaans de beitel vast met de linkerhand en de hamer met de rechter, wat leidde tot een voorkeur voor het schrijven van rechts naar links.

Waar lezen we van links naar rechts?

In tegenstelling tot het Arabisch en Hebreeuws, wordt het Thais van links naar rechts gelezen. Hoewel zowel Arabisch als Hebreeuws oude talen zijn die nog steeds van rechts naar links geschreven worden, heeft het Thais samen met de meeste moderne talen een schrijfrichting van links naar rechts aangenomen.

Tabel: Schrijfrichting van verschillende talen

Taal Schrijfrichting
Hebreeuws Rechts naar links
Arabisch Rechts naar links
Thais Links naar rechts

Omschakeling naar modernere talen

Het gebruik van papier en andere schrijfmaterialen heeft door de eeuwen heen voor een verschuiving gezorgd bij vele talen van de traditionele rechts-naar-links schrijfwijze naar de nu meer conventionele links-naar-rechts richting.

Belang van culturele en linguïstische kennis

Het begrip van dergelijke linguïstische eigenaardigheden is niet alleen relevant voor taalkundigen en historici, maar ook voor educatieve doeleinden en technologische ontwikkelingen, zoals softwareontwerp voor tekstverwerking.

Deze ontdekkingen benadrukken hoe culturele evolutie en praktische overwegingen een aanzienlijke invloed hebben op de dagelijkse aspecten van taal en communicatie. Het lezen en schrijven van een taal is daarmee niet alleen een vaardigheid, maar ook een spiegel van een rijke geschiedenis die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *