welk niveau is mavo

Mavo, oftewel vmbo-t, is een theoretische leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het niveau van de mavo is vergelijkbaar met het niveau van de onderbouw van de havo. Leerlingen op de mavo volgen voornamelijk algemeen vormende vakken (avo), zoals Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, en bewegen en sport.

De mavo leidt op voor een mbo-opleiding op niveau 3 of 4. Met een goed vakkenpakket is het ook mogelijk om door te stromen naar de havo.

In het internationale systeem van onderwijsniveaus wordt de mavo gerekend tot het laagste niveau van het middelbaar onderwijs, het zogenaamde “lower secondary education”. Dit niveau wordt ook wel “junior high school” of “lower secondary school” genoemd.

Concreet betekent dit dat leerlingen op de mavo:

  • gemiddeld over alle vakken een voldoende halen
  • de basiskennis en -vaardigheden opdoen die nodig zijn voor een mbo-opleiding
  • in staat zijn om abstract te denken en te redeneren
  • in staat zijn om zelfstandig te werken
  • in staat zijn om samen te werken

De mavo is een goede voorbereiding voor leerlingen die een mbo-opleiding willen volgen. Met een diploma van de mavo kunnen leerlingen kiezen uit een breed scala aan mbo-opleidingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *