waar staat pegida voor

De afkorting PEGIDA staat voor “Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes”, wat in het Nederlands betekent “Patriottische Europeanen tegen de islamisering van het Avondland”. PEGIDA is een Duitse protestbeweging die in 2014 werd opgericht in Dresden. De beweging is vooral populair in Oost-Duitsland, waar de eerste demonstratie plaatsvond.

De aanhangers van PEGIDA zijn tegen de islam en tegen wat zij noemen de islamisering van Duitsland en Europa. Zij zijn van mening dat de islam een bedreiging vormt voor de westerse cultuur en waarden. PEGIDA-demonstraties worden vaak gekenmerkt door anti-islamitische leuzen en acties.

PEGIDA is een controversiële beweging. De beweging wordt door critici ervan beschuldigd van racisme, xenofobie en extremisme. PEGIDA zelf ontkent deze beschuldigingen en stelt dat zij zich alleen verzet tegen de islamisering van Europa.

In de afgelopen jaren is de populariteit van PEGIDA afgenomen. De beweging heeft te maken gehad met interne conflicten en heeft moeite om nieuwe aanhangers te werven. In 2024 zijn er nog maar enkele PEGIDA-demonstraties per jaar.

De afkorting PEGIDA wordt ook wel gebruikt als synoniem voor anti-islamisme of islamofobie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *