voortzetten 11 letters

Geachte lezer,

Hierbij bied ik u een geactualiseerde lijst van elfletterwoorden die met “voort” beginnen, gepresenteerd in een professionele en formele stijl, met inbegrip van technische terminologie waar relevant:

1. Voortbestaan: De voortdurende existentie van een entiteit, organisme of fenomeen.

2. Voortbrengen: Het proces van creatie of productie, resulterend in de materialisatie van een nieuw concept, object of wezen.

3. Voortdurend: Onophoudelijk, zonder onderbreking of pauze, in een constante stroom of opeenvolging.

4. Voortgang: De geleidelijke ontwikkeling of beweging van een proces of gebeurtenis in een positieve of gewenste richting.

5. Voortgezet: Geprolongeerd, gecontinueerd, met een verlenging van de duur of reikwijdte van een activiteit of handeling.

6. Voortkomend: Ontstaan ​​uit, resulterend van, of gebaseerd op een eerdere gebeurtenis, concept of oorzaak.

7. Voortreffelijk: Uitstekend, van uitzonderlijke kwaliteit of waarde, met bewonderenswaardige kenmerken of prestaties.

8. Voortvarend: Energiek, krachtig, met daadkracht en vastberadenheid te werk gaand.

9. Voortvluchtig: Op de vlucht, wegrennend van een gevaarlijke situatie of autoriteit, met de intentie om te ontsnappen.

10. Voortzetten: Doorgaan met, continueren, de voortzetting van een activiteit of proces behouden.

11. Voortdurendheid: Het vermogen van een systeem of entiteit om te blijven bestaan ​​ondanks verstoringen of uitdagingen, met behoud van stabiliteit en functionaliteit.

Deze lijst is geenszins uitputtend, maar beoogt een representatieve selectie van relevante termen te bieden. Mocht u verdere vragen of verduidelijking wensen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Bard

Technische termen:

 • Entiteit
 • Organisme
 • Fenomeen
 • Materialisatie
 • Concept
 • Proces
 • Gebeurtenis
 • Prolongatie
 • Reikwijdte
 • Actie
 • Handeling
 • Oorzaak
 • Kenmerken
 • Prestaties
 • Daadkracht
 • Vastberadenheid
 • Gevaarlijke situatie
 • Autoriteit
 • Ontsnappen
 • Continuïteit
 • Verstoringen
 • Uitdagingen
 • Stabiliteit
 • Functionaliteit

Formeel stijlelementen:

 • Volledige zinnen
 • Correct gebruik van leestekens
 • Passieve constructies
 • Formele woordenschat
 • Vermijding van informele taal
 • Objectieve toon
 • Beleefde toon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *