voortbrengen 9 letters

Er zijn twee woorden van 9 letters die het werkwoord “voortbrengen” betekenen:

  • genereren
  • fabriceren

“Genereren” betekent “iets nieuws voortbrengen”. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te verwijzen naar het produceren van elektriciteit, het maken van een computerprogramma, of het schrijven van een gedicht.

“Fabriceren” betekent “iets maken door middel van kunstmatige middelen”. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te verwijzen naar het maken van een auto, het bouwen van een huis, of het brouwen van bier.

In het geval van uw vraag, “voortbrengen 9 letters”, is het antwoord dus “genereren” of “fabriceren”. De juiste keuze hangt af van de context.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *