Tersluiks afgelegen dierenverblijven verplaatsen (8)

Antwoord: smokkel

Uitleg:

  • Tersluiks: in het geheim, zonder dat iemand het merkt
  • Afgelegen: ver weg van bewoonde gebieden
  • Dierenverblijven: plekken waar dieren worden gehouden
  • Verplaatsen: van de ene plek naar de andere brengen

Andere mogelijke antwoorden:

  • clandestiene: geheime, illegale
  • illegale: tegen de wet in strijd
  • heimelijke: geheime, verborgen
  • subversieve: opstandige, tegen de gevestigde orde gericht

In het specifieke geval van Shaykh Uthman, ‘Adan Governorate, Yemen, is het waarschijnlijk dat smokkelaars betrokken zijn bij het verplaatsen van afgelegen dierenverblijven. In deze regio is er veel illegale handel in dieren, waaronder wilde dieren die worden gebruikt voor hun huid, vlees of andere lichaamsdelen. Het is mogelijk dat smokkelaars deze dieren verplaatsen naar afgelegen locaties om ze te verbergen voor de autoriteiten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *