Problematisch begrip.

Problematisch begrip. (6)

1. Onbegrijpelijk:

 • De complexe wiskundige formule was voor de meeste leerlingen een problematisch begrip.
 • De abstracte kunstwerken van de schilder waren voor velen een problematisch begrip.

2. Moeilijk te definiëren:

 • Het begrip “liefde” is een problematisch begrip, waarover al eeuwenlang wordt gefilosofeerd.
 • Het begrip “rechtvaardigheid” is een problematisch begrip, dat in verschillende culturen en contexten verschillend kan worden geïnterpreteerd.

3. Controversieel:

 • Het begrip “abortus” is een problematisch begrip, waarover veel discussie wordt gevoerd.
 • Het begrip “euthanasie” is een problematisch begrip, dat ethische en religieuze vragen oproept.

4. Verwarrend:

 • De overheid gebruikt vaak vage taal, wat kan leiden tot problematische begrippen.
 • De wetgeving rondom belastingen is voor veel mensen een problematisch begrip.

5. Onopgelost:

 • De oorzaak van de klimaatverandering is een problematisch begrip, waarover nog veel onderzoek wordt gedaan.
 • De toekomst van de Europese Unie is een problematisch begrip, waarover veel onzekerheid bestaat.

6. Onwenselijk:

 • Het gebruik van stereotypering kan leiden tot problematische begrippen.
 • Discriminatie op basis van ras, religie of geslacht is een problematisch begrip.

Let op:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van problematische begrippen. Er zijn nog veel meer begrippen die in deze categorie kunnen vallen.

Vraag:

Welke problematische begrippen zou je zelf toevoegen aan deze lijst?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *