Plotseling 9 letters

Het Nederlandse woord “plotseling” heeft 9 letters. Het is een bijwoord dat betekent “onverwacht, zonder waarschuwing, onverwachts”. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met werkwoorden om aan te geven dat iets onverwachts gebeurt.

Enkele voorbeelden:

 • De regen begon plotseling te vallen.
 • De auto stopte plotseling.
 • Hij werd plotseling ziek.

Het woord “plotseling” kan ook worden gebruikt als zelfstandig naamwoord, in de betekenis van “een plotselinge gebeurtenis”.

Enkele voorbeelden:

 • Er was een plotseling ongeluk.
 • Het was een plotselinge wending in het verhaal.

In het puzzelwoordenboek van Mijnwoordenboek staan nog enkele andere woorden met 9 letters die “plotseling” betekenen, zoals:

 • onverwacht
 • onvoorzien
 • onverwachts
 • onverwachtelijk
 • onverhoeds
 • verrassend

Deze woorden worden echter niet altijd als synoniemen van “plotseling” gebruikt. “Onverwacht” en “onvoorzien” kunnen bijvoorbeeld ook betekenen “niet verwacht”, terwijl “onverwachts” en “onverwachtelijk” ook kunnen betekenen “niet verwacht, maar wel mogelijk”. “Onverhoeds” en “verrassend” betekenen beide “onverwacht, maar ook met een zekere mate van blijdschap of verbazing”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *