Oude rotten uit het vak. (19) letters

Antwoorden (19 letters):

1. Ervaren vaklieden: Dit is een neutrale en algemene term die verwijst naar mensen die al veel ervaring hebben in hun vakgebied.

2. Geslepen veteranen: Dit is een meer informele term die suggereert dat de mensen in kwestie niet alleen ervaren zijn, maar ook slim en vindingrijk.

3. Oude garde: Dit is een term die verwijst naar een groep mensen die al lang actief zijn in een bepaald gebied, en die mogelijk wat ouderwets of conservatief zijn.

4. Grijze eminenties: Dit is een term die verwijst naar mensen die veel macht en invloed hebben achter de schermen, maar die niet in de publieke belangstelling staan.

5. Ouwe rotten in het vak: Dit is een informele en ietwat schertsende term die vergelijkbaar is met “ervaren vaklieden”, maar met een vleugje humor of ironie.

Extra opties (18 letters):

1. Ervaren professionals: Dit is een meer formele term die vergelijkbaar is met “ervaren vaklieden”, maar met de nadruk op professionaliteit.

2. Geslepen experts: Dit is een term die vergelijkbaar is met “geslepen veteranen”, maar met de nadruk op expertise.

3. Oude getrouwen: Dit is een term die verwijst naar mensen die al lang loyaal zijn aan een bepaalde organisatie of zaak.

4. Ervaren rot: Dit is een verkorte versie van “oude rot in het vak”.

Opmerkingen:

  • De beste keuze hangt af van de context waarin je het woord of de zin wilt gebruiken.
  • Sommige van deze antwoorden zijn meer formeel dan andere.
  • Het is mogelijk dat er nog andere antwoorden zijn die aan de criteria voldoen.

Ik hoop dat dit helpt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *