Onderzoek met een zeker verwachtingspatroon (17) letters

Onderzoek met een zeker verwachtingspatroon

Als onderzoekers een studie opzetten, hebben ze vaak bepaalde verwachtingen over de uitkomst. Deze verwachtingen kunnen gebaseerd zijn op eerdere studies, theoretische modellen, of gewoon intuïtie. Onderzoek met een zeker verwachtingspatroon houdt in dat de onderzoekers al een idee hebben van wat ze denken te zullen vinden, voordat ze daadwerkelijk data verzamelen en analyseren.

In het Nederlands

Wanneer onderzoekers een studie opzetten met een zeker verwachtingspatroon, betekent dit dat ze een hypothese hebben over de verwachte uitkomst. Deze hypothese wordt vervolgens getoetst door middel van data-analyse en statistische methoden. Het is belangrijk om te erkennen dat deze verwachtingen kunnen leiden tot bias in het onderzoek, maar tegelijkertijd kunnen ze ook helpen bij het formuleren van gerichte onderzoeksvragen en het richting geven aan het onderzoeksproces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *