hoeveel werklozen in nederland

Aantal werklozen in Nederland

Op 13 januari 2024 waren er in Nederland 366 duizend werklozen. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is ten opzichte van het voorgaande kwartaal met 16 duizend gestegen.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

De werkloosheid in Nederland is in de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. In 2013 was de werkloosheid nog 8,2 procent.

Oorzaken van de stijging van de werkloosheid

De stijging van de werkloosheid in het derde kwartaal van 2023 is toe te schrijven aan een aantal factoren, waaronder:

  • De toename van het aantal uitzendkrachten dat werkloos wordt. In het derde kwartaal van 2023 nam het aantal uitzendkrachten dat werkloos werd met 12 duizend toe.
  • De toename van het aantal jongeren dat werkloos wordt. In het derde kwartaal van 2023 nam het aantal jongeren dat werkloos werd met 9 duizend toe.
  • De toename van het aantal mensen dat stopt met werken. In het derde kwartaal van 2023 stopten 15 duizend mensen met werken.

Factoren die de werkloosheid kunnen beïnvloeden

De werkloosheid in Nederland wordt beïnvloed door een aantal factoren, waaronder:

  • De economische situatie. Als de economie groeit, zijn er meer banen beschikbaar.
  • De overheidsbeleid. De overheid kan maatregelen nemen om de werkloosheid te bestrijden, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing en opleiding.
  • De demografische ontwikkeling. De vergrijzing kan leiden tot een tekort aan arbeidskrachten, waardoor de werkloosheid kan dalen.

Conclusie

De werkloosheid in Nederland is in de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald, maar is in het derde kwartaal van 2023 weer iets gestegen. De stijging van de werkloosheid is toe te schrijven aan een aantal factoren, waaronder de toename van het aantal uitzendkrachten dat werkloos wordt, de toename van het aantal jongeren dat werkloos wordt en de toename van het aantal mensen dat stopt met werken. De werkloosheid in Nederland kan worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder de economische situatie, het overheidsbeleid en de demografische ontwikkeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *