Hoe heette een gewest in het Frankische rijk? (4) letters

Het Frankische rijk was een groot rijk dat in de vroege middeleeuwen in West-Europa bestond. Binnen dit rijk waren er verschillende gewesten die elk een eigen naam hadden. Eén van deze gewesten had een naam die bestond uit vier letters.

Naam van het gewest

Het gewest dat in het Frankische rijk een naam had van vier letters was Austrasië. Austrasië was gelegen in het oostelijke deel van het Frankische rijk en omvatte onder andere delen van het huidige Frankrijk, Duitsland en België. De naam Austrasië is afgeleid van het Latijnse woord ‘Austrasia’, wat ‘land van het oosten’ betekent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *