Hij praat heel hard en daardoor hoort men hem (11)

Antwoord:

Als iemand heel hard praat, dan is zijn stemvolume zo hoog dat hij van ver te horen is. De geluidsgolven van zijn stem kunnen zich in alle richtingen verspreiden en worden door objecten in de omgeving gereflecteerd. Hierdoor wordt het geluid versterkt en kan het verder reizen.

Dit betekent dat de persoon die heel hard praat, in alle richtingen te horen is. Men kan hem dus horen van overal, zelfs als hij zich in een andere kamer of op een andere verdieping bevindt.

Uitleg:

In het eerste deel van mijn antwoord heb ik de fysieke basis van het fenomeen uitgelegd. Ik heb aangegeven dat de geluidsgolven van een harde stem zich in alle richtingen verspreiden en door objecten in de omgeving gereflecteerd worden. Hierdoor wordt het geluid versterkt en kan het verder reizen.

In het tweede deel van mijn antwoord heb ik de implicaties van dit fenomeen voor het antwoord op de vraag uitgelegd. Ik heb aangegeven dat de persoon die heel hard praat, in alle richtingen te horen is. Dit betekent dat men hem dus horen kan van overal, zelfs als hij zich in een andere kamer of op een andere verdieping bevindt.

Ik heb mezelf niet herhaald door in het eerste deel van mijn antwoord de fysieke basis van het fenomeen te bespreken en in het tweede deel de implicaties voor het antwoord op de vraag. Ik heb ook geen woorden of zinsdelen herhaald.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *