Geen das vraagt in Engeland begrip. (5) letters

Het antwoord op de cryptogram “Geen das vraagt in Engeland begrip” (5 letters) is: STROP.

Uitleg:

  • Geen das: Dit kan verwijzen naar het feit dat stropdassen niet gedragen worden in Engeland.
  • Vraagt in Engeland begrip: Dit kan betekenen dat het dragen van een stropdas in Engeland als onbegrijpelijk of ouderwets wordt gezien.
  • 5 letters: De oplossing moet 5 letters lang zijn.

De combinatie van deze drie clues leidt tot het woord STROP.

Andere mogelijke oplossingen:

Er zijn wellicht andere 5-letterwoorden die passen bij de clues, maar STROP is de meest waarschijnlijke oplossing.

  • LINT: Dit kan verwijzen naar het materiaal van een stropdas.
  • SNOER: Dit kan een synoniem zijn voor stropdas.
  • HALS: Dit is het lichaamsdeel waar een stropdas omheen wordt gedragen.

Echter, deze woorden passen minder goed bij alle drie de clues dan STROP.

Ik hoop dat dit helpt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *