die geeft een onvolledig advies

Een onvolledig advies is een advies dat niet alle relevante informatie bevat die nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen. Dit kan leiden tot schade of verlies voor de persoon die het advies ontvangt.

In de praktijk kunnen er verschillende redenen zijn waarom een adviseur een onvolledig advies geeft. Soms is dit onbedoeld, bijvoorbeeld omdat de adviseur niet alle relevante informatie heeft gekregen. In andere gevallen is het onvolledige advies bewust gegeven, bijvoorbeeld om de ontvanger te beïnvloeden of om een eigen agenda te promoten.

Een voorbeeld van een onvolledig advies is een belastingadviseur die een klant adviseert om een bepaalde investering te doen, zonder de klant te informeren over de mogelijke risico’s van die investering. Dit kan leiden tot financiële schade voor de klant als de investering mislukt.

Een ander voorbeeld is een bedrijfsarts die een werknemer adviseert om weer aan het werk te gaan, zonder rekening te houden met de medische beperkingen van de werknemer. Dit kan leiden tot re-integratieproblemen of zelfs tot een nieuwe ziekteperiode voor de werknemer.

In Nederland is het mogelijk om een schadevergoeding te claimen bij een adviseur die een onvolledig advies heeft gegeven. Dit is het geval als de schade het gevolg is van het onvolledige advies en als de adviseur zijn of haar zorgplicht heeft geschonden.

Om te bepalen of een advies onvolledig is, is het belangrijk om te kijken naar de specifieke omstandigheden van het geval. In het algemeen kan een advies als onvolledig worden beschouwd als het volgende geldt:

  • De adviseur heeft niet alle relevante informatie over de situatie van de ontvanger.
  • De adviseur heeft de ontvanger niet op de hoogte gebracht van de mogelijke risico’s of gevolgen van het advies.
  • Het advies is niet gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap of praktijk.

Als je denkt dat je een onvolledig advies hebt gekregen, is het belangrijk om contact op te nemen met een jurist om te bespreken of je een schadevergoeding kunt claimen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *