Deze kunstenaar oefent zijn beroep buiten uit. (13)

Het antwoord is buitenschilder.

Een buitenschilder is een kunstenaar die zijn beroep buiten uitoefent. Hij of zij schildert meestal landschappen, stadsgezichten of andere buitentaferelen. Buitenschilders werken vaak in de natuur, maar ze kunnen ook in een stadspark of op een plein werken.

Andere mogelijke antwoorden zijn:

  • straatartiest
  • graffiti-artiest
  • landschappenschilder
  • stadsgezichtenschilder
  • natuurschilder

Het antwoord met 13 letters is buitenschilder. Dit is het meest waarschijnlijke antwoord, omdat het het meest specifieke antwoord is. De andere antwoorden zijn ook mogelijk, maar ze zijn minder specifiek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *