de derrie die bij een smerig broekje hoort cryptisch

Het cryptische antwoord op de vraag “de derrie die bij een smerig broekje hoort” is rioolslib.

Rioolslib is een mengsel van water, slib en andere afvalstoffen dat door riolen wordt afgevoerd. Het is een soort derrie, en het hoort bij een smerig broekje omdat het er vaak op terechtkomt.

Rioolslib is een grijs, kleverig mengsel dat een onaangename geur verspreidt. Het bevat onder andere uitwerpselen, urine, voedselresten, toiletpapier, vuilwater en zeepresten. Rioolslib wordt gevormd door de afbraak van deze afvalstoffen door bacteriën.

Als je een smerig broekje hebt, is de kans groot dat er rioolslib op zit. Dit komt omdat rioolslib vaak op straat terechtkomt, bijvoorbeeld door rioolwater dat overstroomt of door mensen die hun honden op straat uitlaten. Als je over straat loopt, is het dus altijd mogelijk dat je rioolslib op je broek krijgt.

Een andere mogelijke oplossing voor de cryptische puzzel is poep. Poep is ook een soort derrie, en het hoort natuurlijk bij een smerig broekje. Poep is echter een veelvoorkomend woord dat iedereen kent. Rioolslib is een minder voor de hand liggende oplossing, en het heeft een meer technische betekenis. Dit maakt het een interessantere oplossing voor een cryptische puzzel.

Hier is een mogelijke cryptische puzzel met het antwoord rioolslib :

Wat is er grijs, kleverig en stinkt?

Antwoord: Rioolslib

Een andere mogelijke puzzel is:

Wat is de derrie die bij een smerig broekje hoort?

Antwoord: Rioolslib

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *