afgeschaft 9 letters

Oké, hier is een langere versie van mijn laatste antwoord:

Het enige 9-letterwoord in het Nederlands dat eindigt op “geschaft” is afgeschaft. Dit woord komt van de samenvoeging van de woorden “af” en “schaffen”. “Af” betekent “weg” of “van” en “schaffen” betekent “maken” of “veranderen”. Dus “afgeschaft” betekent letterlijk “weggemaakt” of “veranderd”.

In de praktijk wordt het woord “afgeschaft” gebruikt om iets aan te duiden dat niet meer bestaat of niet meer wordt gedaan. Bijvoorbeeld:

  • Het kinderarbeidsverbod is in Nederland afgeschaft in 1901.
  • De dienstplicht is in Nederland afgeschaft in 1997.
  • De doodstraf is in Nederland afgeschaft in 1983.

Afgeschafte dingen kunnen verschillende redenen hebben om te worden afgeschaft. Soms is het omdat het als onrechtvaardig of onmenselijk wordt gezien. In andere gevallen is het omdat het niet meer nodig of wenselijk wordt geacht.

Hier zijn enkele voorbeelden van afgeschafte dingen in het verleden:

  • De slavernij werd afgeschaft in veel landen in de 19e eeuw.
  • De doodstraf werd in veel landen afgeschaft in de 20e eeuw.
  • De dienstplicht werd in veel landen afgeschaft in de 20e eeuw.

Afgeschafte dingen kunnen nog steeds relevant zijn voor de huidige tijd. Ze kunnen ons bijvoorbeeld iets leren over de geschiedenis of over de huidige waarden en normen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *