Accepteert niet zo maar elk beeld, is daarin onderscheidend! (11)

Het antwoord is criticus.

Een criticus accepteert niet zomaar elk beeld. Hij of zij is kritisch en beoordeelt het beeld op kwaliteit. Een criticus is dus onderscheidend, omdat hij of zij zich niet laat leiden door de massa.

Hier zijn nog een paar andere mogelijke antwoorden:

  • kunstenaar
  • expert
  • kenner
  • proefpersoon
  • recensent

Maar criticus is het meest waarschijnlijke antwoord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *